Top Team

Aby zostać członkiem elitarnej grupy CKB TOP TEAM, należy wykonać minimum z wymienionych poniżej ćwiczeń:

  • SSST Snatch Test – 200 powt. / 24kg / 10minut (obowiązkowy)
  • Turkish Get Up – 1 powt./ 1/2 wagi ciała
  • Pistol – 1 powt. / 1/2 wagi ciała
  • Pull Up – 1 powt. / 1/2 wagi ciała
  • Military Press – 1 powt. / 1/2 wagi ciała

Wymagania dla kobiet są takie same – z tą różnicą że: SSST – wykonywany jest z kettlem 16kg, a pozostałe ćwiczenia z 1/3 wagi ciał

2 kobieta w Polsce, która wchodzi do CKB TOP-TEAM Ladies z 5 gwiazdkami na koszulce!

Alicja GĘSIKOWSKA

Top Team *****


Oficjalne wyniki testu:
– waga ciała – 53,9 kg
– SSST – 202 powt./16kg/10min.
– TGU – 28,2 kg
– Military Press – 22,2 kg
– Pistol –28,2 kg
– Pull Up – 24 kg